מניית ישראל קנדה זינקה ב-14% לאחר פרסום דו"חות

כפי שדווח באתר ICE, יממה לאחר שפרסמה חברת ישראל קנדה, בראשותם של ברק רוזן ואסף טוכמאייר, את הדו"חות לרבעון הראשון של 2022, זינקה המנייה בכ- 14%. על פי הדו"חות, שהצביעו על צמיחה מרשימה לצד גדילה משמעותית בהיקף הפעילות, מכרה ישראל קנדה מתחילת השנה הנוכחית 180 דירות ביותר מ-800 מיליון ש"ח.

סך המאזן של החברה ליום 31 במרץ 2022, הסתכם לכ-846.8 מיליון שקל, בהשוואה לסך של כ-167.8 מיליון שקל ביום 31 בדצמבר 2021. לחברה יתרות מלאי מקרקעין בסך של כ-5.3 מיליארד שקל. ההון העצמי של החברה הסתכם לכ-638.2 מיליון שקל, בהשוואה לכ-459.2 מיליון שקל.

כמו כן, דווח כי ההון העצמי המיוחס לבעלי מניות החברה הסתכם לסך של כ-901.1 מיליון שקל בהשוואה לכ-753.1 מיליון שקל. החברה בשליטת רוזן וטוכמאייר רשמה הכנסות של 277 מיליון שקל ברבעון ראשון של 2022, לעומת 177 מיליון ברבעון המקביל ב-2021, שבו עמד הרווח על כ-20% מהרווח הנקי הנוכחי.