ברק רוזן – מתחם פי גלילות

ברק רוזן - מתחם פי גלילות

ברק רוזן – מתחם פי גלילות