בראש קבוצת רוכשי הקרקעות בפי גלילות, קנדה־ישראל שבבעלות ברק רוזן ואסי טוכמאייר.

בראש קבוצת רוכשי הקרקעות בפי גלילות, קנדה־ישראל שבבעלות ברק רוזן ואסי טוכמאייר.

בראש קבוצת רוכשי הקרקעות בפי גלילות, קנדה־ישראל שבבעלות ברק רוזן ואסי טוכמאייר.